Produkty

Detekčné brány pre ochranu tovaru v obchodoch

Rádiofrekvenčné, akustomagnetické, elektromagnetické a kombinované AM / RFID detekčné brány

Rádiofrekvenčné systémy ochrany tovaru RF 8,2 MHz

Najbežnejšia technológia

Akustomagnetické AM 58 kHz
systémy ochrany tovaru

DR AM malé štítky aj na alobal

RFID / AM kombinované systémy ochrany tovaru

RFID a AM štítky v jednom systéme

EM systémy ochrany tovaru
a knižničného fondu

Malé elektromagnetické prúžky

Ochranné bezpečnostné prvky na tovar

Samolepiace a pevné etikety, safery, aktívne etikety

Rádiofrekvenčné samolepky

Papierové RF 8,2 MHz štítky na tovar

RFID štítky

Identifikácia chráneného tovaru

Akustomagnetické štítky

Bezpečnostné štítky AM 58 kHz

Elektromagnetické prúžky

Ochrana tovaru a knižničného fondu

Pevné RF 8,2 MHz etikety

Univerzálne rádiofrekvenčné etikety

Ihly (piny) a lanka

Upevnenie pevných etikiet na tovar

Pevné AM 58 kHz etikety

Akustomagnetické etikety

Zabezpečenie fliaš

proti krádeži aj konzumácii na predajni

Ochranné schránky (safery)

Priehľadné uzamykateľné schránky

Aktívne pavúky (spidery)

Poplach na bránach i na tovare

Aktívne etikety

Poplach na bránach i na tovare

Mäkké etikety

Pružné visačky

Deaktivácia bezpečnostných prvkov pri pokladni

Elektronické pokladničné deaktivátory papierových samolepiacich štítkov. Magnetické, mechanické a elektrické uvoľňovače stálych pevných ochranných prvkov.

Rádiofrekvenčné RF 8,2 MHz deaktivátory

Deaktivácia RF samolepiek

Akustomagnetické deaktivátory AM 58 kHz

Deaktivácia AM štítkov pri pokladni

Elektromagnetické deaktivátory a reaktivátory

Deaktivácia a reaktivácia EM prúžkov

Uvoľňovače pevných etikiet

Odobratie pevných etikiet z tovaru

Automatické počítanie zákazníkov a návštevníkov a analýza zhromaždených dát

Infračervená vodorovná počítadla zákazníkov a návštevníkov v stĺpcoch, škatuľkách, anténach a kamerách, obslužný lokálny alebo cloudový softvér

Počítadlá zákazníkov

Samostatná aj zabudovaná počítadlá

Online informačný systém Analytics

Kompletný prehľad o všetkých predajniach

Automatické počítanie súčasne nakupujúcich zákazníkov

Stráženie maximálneho povoleného počtu

Prevodníky pre vzdialený servis brán a prenos dát z počítadiel zákazníkov

Pripojenie brán systémov ochrany tovaru a počítadiel zákazníkov k internetu

Prevodníky Stead

Pripojenie systémov a počítadiel Stead

Prevodníky CCAP

Pripojenie systémov a počítadiel Modus, Nexus, Fortus, Maxus, Stylus, Argus

Riadenie toku zákazníkov v predajni, prevencia proti krádežiam

Automatické a mechanické turnikety, zábrany a otočné kríže, zábradlie a plexistěny

Automatické turnikety

Vstupné a výstupné turnikety

Mechanické výkyvné zábrany

Riadenie smeru zákazníkov

Bezpečnostné turnikety

Otočné kríže na vstupoch do predajní

Pokladničné závory

Uzamykateľné pokladničné zábrany

Vodiace zábradlie

Riadenie toku zákazníkov

Deliace steny

Plexistěny do predajní

Kamerové systémy

Vnútorné a vonkajšie kamerové systémy, nahrávanie záznamu, kamerový softvér

Kamerové systémy

Zabezpečenie priestorov a objektov vrátane záznamu

Zabezpečenie objektov proti vlámaniu

Drôtové a bezdrôtové systémy, pripojenie na strážnu službu

Zabezpečovacie poplašné systémy (EZS)

Zabezpečenie priestorov a objektov proti vlámaniu

Dohľadová zrkadlá

Vnútorné a vonkajšie dohľadové zrkadlá do predajní a priemyselných objektov, dopravné zrkadlá

Bezpečnostné dohľadové zrkadlá

Dohľad v neprehľadných častiach priestor

Detektory kovu

Detekcia alobalových tašiek

Detekcia alobalových tašiek

Samostatné aj zabudované detektory

Príslušenstvo k bránam ochrany tovaru

Prechodové dosky, tienenie antén, blokovanie dverí

Prechodové dosky

Montáž antén bez zasahovania do podlahy

Tienenie antén z vonkajšej strany

Eliminácia poplachov z tovaru v blízkosti antén

Zámky blokovania dverí

Automatické blokovanie dverí pri poplachu

Atrapy zabezpečovacích zariadení

Atrapy a makety systémov ochrany tovaru, poplašných a kamerových systémov

Atrapy systémov ochrany tovaru

Prázdne antény skutočného systému