Mechanické výkyvné zábrany s manuálnym otváraním a s návratom do východiskovej polohy pomocou pružiny