Kontrolné dohľadové bezpečnostné interiérové zrkadlá

Bezpečnostné sledovacie zrkadlá sú určené na sledovanie v neprehľadných častiach predajní alebo pri pokladniach. Pozorovacia dohľadová vzdialenosť je súčtom vzdialeností od pozorovateľa k zrkadlu (A) a od zrkadla k pozorovanej osobe (B):