Pevné etikety k starším systémom pracujúcim na frekvenciách RF 1,95 MHz / RF 1,99 MHz