Lanká na pripevnenie pevných bezpečnostných etikiet na tovar