• Zdrojové etiketovanie je proces opatrenia tovaru bezpečnostnými etiketami priamo pri "zdroji" - teda u výrobcu tovaru ešte pred dodaním do maloobchodnej predajnej siete.
  • Šetrí čas a náklady maloobchodným predajniam, ktoré nemusia opatrovať tovar etiketami až na predajni - dostanú tovar od výrobcu už označený bezpečnostnými etiketami.
  • Bezpečnostné etikety sa umiestňujú na povrch tovaru alebo ich je možné v procese výroby zabudovať dovnútra tovaru.
  • Tovar sa dostane do predaja skôr.
  • Etiketa je na tovare optimálne a jednotne umiestnená.
  • Na zdrojové etiketovanie dodávame všetky druhy bezpečnostných etikiet pre všetky používané frekvencie a typy bezpečnostných systémov, vrátane vodeodolných etikiet.
  • Navrhneme optimálny typ etikety pre daný výrobok a optimálny spôsob aplikácie etikety pri výrobe tovaru.