Magnetické a mechanické či elektrické uvoľňovače pevných (tvrdých) etikiet slúžia na sňatie opakovane použiteľných pevných plastových bezpečnostných etikiet z tovaru či otvorenie bezpečnostných schránok po zaplatení tovaru zákazníkom pri pokladni.

Uvoľňovače predávame iba prevereným klientom.
Magnetické uvoľňovače pevných etikiet sú dodávané iba ako súčasť bezpečnostného systému ochrany tovaru.
Kupujúci je povinný zaistiť, aby boli magnetické uvoľňovače vždy pripevnené k pultu tak, aby nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu.
Kupujúci je povinný na vyžiadanie predávajúceho podpísať vyhlásenie o použití a umiestnení uvoľňovača a poskytnúť fotodokumentáciu umiestnenia uvoľňovača (pozri tiež Všeobecné obchodné podmienky). Vyhradzujeme si právo zrušenia objednávky uvoľňovača bez udania dôvodu.