Počítadlo súčasne nakupujúcich zákazníkov


Crosspoint

Automatické počítadlo súčasne nakupujúcich zákazníkov v maloobchodných predajniach viac

Doprava a platba

Crosspoint

Automatické počítadlo súčasne nakupujúcich zákazníkov v maloobchodných predajniach viac

Doprava a platba

Automatická regulácia pri dosiahnutí maximálneho povoleného počtu súčasne nakupujúcich zákazníkov v predajni

  • Systém počíta všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich zákazníkov predajne a automaticky vyhodnocuje, či je alebo nie je naplnený celkový povolený počet súčasne nakupujúcich zákazníkov.
  • Pokiaľ maximálny počet naplnený nie je, na displejoch pri všetkých vchodoch/východoch z predajne sa zobrazuje zelená šípka s voliteľným textom, prípadne ešte s doplnenou informáciou o celkovom počte zákazníkov, ktorí ešte môžu vstúpiť.
  • Pokiaľ je naplnený maximálny počet zákazníkov v predajni, na displejoch pri všetkých vchodoch/východoch z predajne sa zobrazí červená stopka (s voliteľným vysvetľujúcim textom).
  • Pokiaľ nejaký zákazník z predajne odíde, na displeji sa opäť zobrazí že je vstup voľný.

Ako systém funguje:

1. Systém počíta prichádzajúcich a odchádzajúcich zákazníkov na všetkých vchodoch a východoch z predajne pomocou počítadiel zákazníkov. Tieto počítadlá môžu byť v podobe:
a) malých škatuliek alebo stĺpikov pri vchodoch/východoch
b) 2D/3D kamier
c) počítadiel zákazníkov v bránach ochrany tovaru
2. Informácie zo všetkých počítadiel zákazníkov na predajni sa zhromažďujú v prevodníku, ktorý obsahuje ovládací softvér, dostupný cez prehliadač počítača v lokálnej sieti predajne.
3. Všetky výstupy zo softvéru sa zobrazujú na displejoch umiestnených pri všetkých vchodoch/východoch z predajne. Ako displeje je možné využiť počítačové monitory, televízie alebo prípadne aj tablety.