Z čoho sa skladá systém ochrany tovaru?

Systém sa skladá z troch častí:

1. Bezpečnostné ochranné prvky, ktoré sa umiestňujú na tovar.
Veľký výber bezpečnostných etikiet a ostatných prvkov umožňuje chrániť prakticky každý tovar. Súčasťou školenia personálu je detailná stratégia umiestňovania etikiet z hľadiska funkčnosti, jednoduchosti a účinnosti.

2. Bezpečnostné antény sa umiestňujú do priestoru východu z predajne tak, aby nimi musel každý prejsť. V prípade prenášania nezaplateného tovaru vyhlásia antény poplach, môžu zablokovať dvere alebo ohlásiť poplach ďalej do kancelárie vedúceho či ochranky.

3. Deaktivačné zariadenie na deaktiváciu ochranných prvkov.
Do priestoru predajne sa umiestňujú mechanické uvoľnovače tvrdých a mäkkých etikiet, bezpečnostných obalov a elektronické deaktivátory samolepiacich etikiet.